Marmara Bilge Okulları Hakkında

Gelecekte Türkiye başta olmak üzere tüm Dünya’nın  ihtiyaç duyduğu iş gücündeki  becerilerin,  teknoloji kullanımının,  bilgi yetkinliğinin, öğrenme istekliliğinin, problem çözme yeteneğinin , işbirliği, takım çalışması, değişime kolay adapte  olabilme yetilerinin  geliştirilmesi ve eğitim ve öğretimin üretimi kesintiye uğratmayacak sanal öğrenme platformları üzerinde uygulanması Marmara Bilge Okulları’nın ana ilkesidir. Eğitim Modelimizle biz bugünü değil geleceği şekillendirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla okulumuzda BİLGETTO Koordinatörlüğü altında STEAM, MAKER, ROBOTİK UYGULAMA, KODLAMA EĞİTİMİ,  BİYO İNOVASYON, SANAL GERÇEKLİK ve ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK çalışmalarına yönelik laboratuvarlar ve Uygulama Atölyelerini hızla öğrencilerimizin hizmetine sunmak üzere hiçbir yatırım ve teknoloji transterinden  kaçınmıyoruz.

Yaptığımız yeni ders dağılımları ve ders programları ile Robotik ve Kodlama Eğitimi, STEAM ve MAKER uygulamalarını keyifli, uygulamalı ve öğrenmede kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz.

Yukarıdakilerin yanısıra Bilge Okulları’nın Kurumsal Strateji başlıkları şunlardır:

 • Öğrencilere analitik düşünme becerisinin kazandırılması,
 • Öğrenci-öğretmen ve veli karşılıklı iletişim ve etkileşiminin artırılması,
 • Öğrenci projelerinin artırılması,
 • Öğrencilere araştırmaya yönelik teknik olanak ve araçların sağlanması
 • Yeni eğitim ve öğretim yöntemlerinin izlenmesi
 • Öğrencinin motivasyonunun ve derse katılımının arttırılması
 • Kurumsal motivasyonunun  arttırılması
 • Öğretim kadrosunun branşlarına yönelik yenilikleri takip etmelerinin sağlanması ve bunların öğrencilere aktarılması
 • Kurum içi talep yönetim ve otomasyona geçilmesi
 • Tüm paydaşların bir bütün olarak düşünülmesi
 • Kuruma aidiyet ruhunun yaratılması
 • Alınacak kurumsal tüm kararlarda demokratik yöntemlerin ve ortak akılın kullanıması
 • Her birimde kurumsal ortak bir gelecek planının oluşturulması
 • Mezun izleme yönteminin etkin işletilmesi sağlanmalı
 • Yabancı okullarla ve kurumlarla   ilişkilerin geliştirilmesi
 • Yurt dışı ortak projelerin arttırılması