Merkezi Sınavlar Koordinatörlüğü

 MERKEZİ SINAVLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eğitim-öğretim dünyamız; bilimdeki ve teknolojideki gelişmelerden uzak kalmayı, sürekli yerimizde saymayı kesinlikle kabul etmiyor. Bunu da hepimize günlük yaşamın herhangi bir alanında, bilim ve teknoloji dünyasında gerçekleşen yenilik ve güncellemeleri kendi dünyasına taşıyarak, doğal yöntemlerle ya da müfredatta ve ölçme değerlendirme sisteminde yaptığı değişiklikler gibi katı kurallarla yapıyor. Üstelik bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim seviyesindeki 34 dersin taslak müfredatlarını eğitim birimlerinin görüş ve önerilerine sunmuş, gelen önerilere göre düzenlemelerin yapıldığı yeni müfredatların 2017-2018 öğretim yılında, Lise düzeyinde 9. Sınıftan başlamak üzere tüm derslerde geçerli olacağı bilgisini vermiştir. Bu da demek oluyor ki, 2021 yılına kadar eğitim kademelerinde yer alan tüm dersler yenilenmek ve müfredatlara göre güncellenmek zorundadır. Ayrıca M.E.B. her öğretim kademesinden zümreleri il ve ilçelerde toplayarak yenilenen müfredatlarda, teknolojinin kullanılmasına yönelik önerilerini çok açık bir şekilde belirtmiştir. Bu gelişmeler ışığında teknoloji hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitimin de içinde yadsınamayacak bir yer edindi. Artık teknolojik bir cihazın ( Etkileşimli tahta, üç boyutlu yazıcı, robot yazılımlar, materyal geliştiriciler vb.)  olmadığı eğitim ortamları, akıllı telefon veya tableti olmayan ebeveyn, öğretmen ve öğrenci neredeyse kalmadı.

Marmara Bilge Okulları olarak tüm kademelerde teknolojik gelişmeleri, müfredattaki yenilikleri ve sınav ( ölçme – değerlendirme ) sistemlerindeki değişiklikleri çok yakından takip etmekteyiz. Merkezi Sınav Koordinatörlüğümüz bu üç değişkeni tek bir denklemde birleştirerek hızlı, güvenilir ve etkili bir şekilde çözüme gitmeyi ilke edinmiştir.

Çözümü zorlaştıran etkenlerden biri olan, özellikle orta ve lise eğitiminin sonuna gelmiş öğrenci guruplarında karşılaştığımız, sınav kaygısını olabildiğince azaltmak adına ilköğretim 3. Sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde turnuva sınav tekniğini uygulamaktayız. Öğrencilerin takımlara ayrıldığı, takımlardaki öğrencilerin kendilerine önceden bildirilmiş olan bir derse birlikte çalışmalarının sağlandığı ve daha sonra bireysel eşleşerek takımlarına puan kazandırdığı bu öğretim tekniğinde öğrencilerimiz eğlenerek yarışmacı bir ruh kazanacaklardır. Zamanla sınav onlar için kaygı duyulan, korkulan bir sorun olmaktan çıkacak ve sıralamanın aslında sadece eğitimde değil hayatın her kademesinde karşılaşılan bir gerçek olduğu sonucuna ulaşılacaktır.

Kurum içinde öğretmenlerimiz tarafından 4-5-6 ve 7. Sınıflar için hazırlanıp uygulanacak diğer sınavımız Akademik Gelişim İzleme Sınavı ( AGİS ) dir. Akademik Sınav Takviminde zamanı önceden belirlenen bu sınavda amaçlanan öğrencilerimizin kazanımsal eksikliklerini geç olmadan tespit etmek ve tedbir almaktır. AGİS sonuçları uygulandıktan hemen sonra değerlendirilerek okulumuzun K12 sisteminde yayınlanacaktır.

Merkezi Sınav Koordinatörlüğümüz 4. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerimizin sadece kendi aralarındaki durumlarını değil Türkiye’deki diğer kurumlarda eğitim gören öğrenciler arasındaki durumlarını da değerlendirmek adına tek bir yayın evine bağlı kalmaksızın tüm Türkiye’de katılan öğrenci sayısının fazlalığı ile saygınlığını kanıtlamış ( İşler Yayıncılık, Testokul, Özdebir, Netbil,  Okulistik, Vitamin ) yayın gurupları ile anlaşmış olup bu sınavları da Akademik Sınav Takviminde belirtilen tarihlerde okulumuz bünyesinde uygulayacaktır. Türkiye genelinde yapılan bu sınavların sonuçları Orbim, Akbim ve Fernus gibi yazılım firmalarının desteği ile okul bilgileri ve öğrenci numarası girilerek hem öğrenci hem de veliler tarafından sınav değerlendirildikten hemen sonra Akademik Sınav Takviminde belirtilen linklerden akıllı telefon, tablet ve bilgisayar aracılığı ile görülebilecektir.

Bu şekilde veliler de sisteme doğrudan katılmış  olacaklar ve öğrencilerinin gelişimlerini izleyebileceklerdir. Uyguladığımız sistemde velilerimiz öğrenciler aracılığı ile kendilerine gönderilen sınav karnesinden çok daha fazla bilgi ve analize sahip olabileceklerdir. Gerektiğinde görüşme talep ederek uygulanan sınavın sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve analizi ayrıca alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş ve önerileri koordinatörlüğümüz ya da danışman öğretmenlerden edinebileceklerdir.

Hepimiz bir problemin çözümünde kısa yolları ve pratik çözümleri tercih ederiz. Bilgiyi aktarmanın pek çok yolu vardır ancak onu kalıcı kılmanın en kısa ve etkili yolu öğrenen ile kurulan doğru iletişim ve sevgidir. Her zaman her şeyi en iyi bildiğimizi iddia edebiliriz ama unutmamalıyız ki bizim bildiklerimizi sınırlayan karşımızdakinin anlayabildikleridir. Severek, eğlenerek, yaparak, yaşayarak ve isteyerek öğrenen bir birey eğitim hayatında edindiği kazanımları eğitim sonrası hayatında uygulayabileceği bir alan mutlaka bulacaktır.

Eğitim kademesinin neredeyse her yaş gurubunda desteklediği takımı savunurken bile tüm özgüvenleriyle duygusal rekabete girmekten çekinmeyen öğrencilerimiz, söz konusu öğrendiklerinin ölçüldüğü sonucu tamamen kendilerine bağlı olan bilgisel bir rekabet olduğunda korku, kaygı ve endişe yaşamaktalar. Bu duyguların altında yatan nedeni sınavdan ziyade kendimize olan inanç ve başarmaya olan ihtiyacın azlığı olarak görüyorum. Her bireyin başarılı olabileceği bir alan mutlaka vardır. Önemli olan bu alanları doğru bir şekilde tespit etmek ve yönlendirmektir. Herhangi bir alanda başarıyı bir kere tatmış olan bireyin buna doyması mümkün değildir.

 Eğitim kurumlarında ki genç bedenlerin ve beyinlerin; fiziksel ya da bilgisel yetenekleri çerçevesinde rekabetçi bir ruhla doğru bir alana yönlendirildiğinde başarıya ulaşmış değişen ve gelişen bir toplumun temel yapıtaşları olacağı apaçık ortadadır.

  Şunu unutmamalıyız ki biz ebeveynler ve öğretmenler olarak bizden sonra gelecek olanların eğitimlerinden sorumluyuz. Onlara kendi yaşadığımız çağdan daha fazla onların yaşayacağı çağı anlatmalı ve eğitim ortamlarımızı bu anlayışla şekillendirmeliyiz.