EĞİTİM FELSEFEMİZ

 EĞİTİM FELSEFEMİZ

Eğitim Felsefemiz: Eğitim felsefemiz John Dewey’in temel anlayışına dayalı geliştirilen “İlerlemecilik” Buna bağlı olarak;

  • Yaparak-yaşayarak öğrenen,
  • Problem çözme becerisi gelişmiş,
  • İşbirliği yapmaya yatkın,
  • Demokratik tutum ve anlayışa sahip,
  • Okulla gerçek yaşam ilişkisini kurabilen, bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir.

Öğrenme Kuramımız: Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencinin bilgiyi kendisin oluşturduğu “Yapılandırmacı” bir anlayışa sahibiz. Bu paralelde her öğrenci farklı bir dünya olarak görülmekte ve Çoklu Zekâ Kuramı’na uygun çocuğun Çok Yönlü Gelişim’lerini sağlayacak etkinliklere yer verilmektedir.

Öğrenme Modelimiz: Öğrenme sürecinde, J. Bloom’un “Yeterli zaman, fırsat ve imkân verilirse her öğrenci Tam Öğrenmeyi gerçekleştirebilir.” İlkesine dayalı olarak Tam Öğrenme Modeli benimsenmiştir.

Eğitim-Öğretim Strateji- Yöntem ve Tekniklerimiz: Eğitim felsefemiz, öğrenme kuramlarımız ve modelimize uygun düşen, Öğrenci merkezli, Buluş (keşfetme yoluyla öğrenme), Araştırma İnceleme Öğrenme stratejilerine dayalı olarak, Tartışma, Problem Çözme, Örnek Olay İnceleme, Gösterip Yaptırma, yöntemleri ve Beyin fırtınası, Altı-Şapka-Soru-cevap, Drama, Rol Yapma ve Benzetim gibi interaktif teknikleri kullanmaktayız.