Ölçme Değerlendirme

 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 

Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencilerin süreç içerisindeki ilerlemelerini ve kaydettikleri gelişimleri izlemek için, otantik değerlendirme yaklaşımları olan, Kontrol Listesi, Rubrik (Derecelendirme Ölçeği), Kavram Haritası kullanılmaktadır. Ayrıca yıl içinde bütünsel gelişimlerini görmek için Portfolyo dosyaları oluşturulmaktadır.                Diğer taraftan, sonuca ilişkin değerlendirme için ise Çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, ve ifade etme becerisinin gelişimi içinde klasik sınavlar kullanılmaktadır.