Yabancı Diller Koordinatörlüğü

 YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Marmara Bilge Okullarında Yabancı Dil öğretimi profesyonel süreçler ve denetleme mekanizmaları ile Sayın Songül ÖMÜRDAĞ’ın Techer Tranning Çalışmaları ve Sayın Barışkın ARSLAN’ın Koordinatörlüğünde, zümre başkanları ve alanında yetkin Yabancı Dil Öğretmenleri ile birlikte  gerçekleştirilmektedir. 

Yabancı dil eğitim sistemimiz genel anlamda dört temel beceriyi ve özellikle de üretim becerileri olan konuşma ve yazmayı en iyi destekleyecek şekilde dizayn edilmiş olup her okul düzeyinde farklı yöntem ve araçlar kullanılmaktadır. 

Özel Marmara Gebze Anaokulu ve Darıca Anaokullarımızda Yabancı Dil  Eğitimi

Anaokulu öğrencilerimizi haftada 16 saat İngilizce ile buluşturuyoruz. Öğretmenlerimizin yürüttüğü yoğun İngilizce programımızda öğrencilerin ‘Very Young Learners’ düzeyinde dinleme ve konuşma becerileri gelişimini hedefliyoruz.

Öğretmenlerimiz öykü temelli bir yaklaşımla kelimeleri, dil yapılarını ve günlük ifadeleri öykü bağlamı içinde anlamlı bir şekilde öğretirler. Sürekli İngilizce konuşan öğretmenleriyle tam bir dil yoğunluğuna maruz bırakılan öğrenciler; yabancı dili oyunlar, dramalar, öyküler, canlandırmalar, şarkılar, dijital içerikler, çizgi filmler, motor becerileri geliştiren etkinliklerle öğrenirler. Öğrencilerimiz her dönem Uluslararası ESOL sınavlarına katılırlar ve eğitmenler tarafından gelişimleri takip edilir.

 

Özel Marmara Bilge Koleji İlkokulumuzda  Yabancı Dil  Eğitimi

Öğrencilerimizi ilkokuldan Avrupa Dil Çerçeve programında 4 beceride (okuma-yazma-konuşma-dinleme) A1 düzeyinde mezun ediyoruz. 1. Sınıftan başlayarak 4. Sınıfa kadar öğrencilerimiz haftada 12 saat İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz, 3 ve 4. Sınıflarda Çift Dilli Eğitim’e dahil olurlar. MEB müfredatlarıyla entegre giden bu program, öğrencilere uluslararası bir ölçme-değerlendirme sistemi sunar. Kurgulamış olduğumuz bu sistem, öğrencilerin İngilizce, İngilizce Hayat Bilgisi ve Fen becerilerini geliştirir ve dil öğrenimine çok büyük bir katkı sağlar.

İngilizce dersleri öğrencinin kendinden emin ve etkili şekilde iletişim kurması ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesini sağlamaya dönük tasarlanmıştır. Öğrenciler her hafta 12 saat İngilizce dersiyle buluşur. İngilizce dersleri, dört becerinin (okuma-yazma-konuşma-dinleme) eşit şekilde gelişimine odaklıdır. Öğrencilerimiz her dönem Uluslararası ESOL sınavlarına katılırlar ve eğitmenler tarafından gelişimleri takip edilir.

Öğrencilerin dil eğitimi web tabanlı dijital uygulamalarla ve proje bazlı kulüp dersleri ile pekiştirilir.

 

Özel Marmara Bilge Koleji  Ortaokulumuzda Yabancı Dil  Eğitimi

Ortaokul öğrencilerimizin yabancı dil dersleri dört becerinin (okuma-yazma-konuşma-dinleme) eşit gelişimine odaklı yürütülür ve İngilizce dil becerisi her hafta 5. Sınıflarda 17 saat, 6 ve 7. Sınıflarda 10’ar saatle geliştirilir. Ortaokulda Ortak Avrupa Dil Çerçeve Referansına göre B1 dil düzeyine ulaşılması hedeflenir. Almanca haftada 2 saat ikinci yabancı dil olarak verilir.

Öğretmenler, konuşma veya öğrencilerin ihtiyacına göre diğer beceriler üzerinde çalışırlar. Öğrencilerin yıl içerisinde gelişimleri izlenir, gerektiğinde öğrenciye yönelik ek çalışmalar yapılır. Öğrencilerimiz her dönem Uluslararası ESOL sınavlarına katılırlar ve eğitmenler tarafından gelişimleri takip edilir.

5.sınıflarda yabancı dil ağırlıklı program uygulanırken 8.sınıflarda merkezi sınavlara yönelik bir öğrenim süreci geçirirler.

Öğrencilerin dil eğitimi web tabanlı dijital uygulamalarla ve proje bazlı kulüp dersleri ile pekiştirilir.

 

Özel Marmara Bilge Koleji Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Liselerimizde  Yabancı Dil  Eğitimi

Marmara Bilge Koleji  Anadolu ve Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrencilerimiz, ilkokul-ortaokul sisteminin devamı olarak 9. Sınıftan itibaren İngilizce ve ikinci yabancı dillerinde eğitim alırlar. Böylece öğrencilerimizin, İngilizce ve 2. yabancı dillerinde kendilerini sosyal ve akademik ortamda rahatlıkla ifade edebilecekleri uluslararası dil yeterliliğine sahip olmalarını hedefleriz.

Öğrenilen dili geliştirmenin en iyi yolunun, o dili yaşamak, farklı kültürleri, farklı insanları, farklı yaşam biçimlerini öğrenmekle mümkün olduğu fikrinden hareketle Marmara Bilge Okullarında öğrencilerimizin, çevrimiçi yürütülen proje, yazışma, yarışma ve uluslararası projelere katılımlarını destekleriz. Ayrıca öğrencilerimiz her dönem Uluslararası ESOL sınavlarına katılırlar ve eğitmenler tarafından gelişimleri takip edilir.

Öğrencilerimizin kendilerine en uygun İngilizce seviye sınıflarında müfredatla ilişkilendirilen yoğun İngilizce eğitimiyle yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp, aynı zamanda ikinci dilleriyle düşünebilmelerini ve dünya ile iletişimlerini güçlendirebilmeyi amaçlar; dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamındaki iletişim süreçlerinde en iyiye ulaşmasını sağlarız.

Marmara Bilge Anadolu ve Fen ve Teknoloji Liselerinde yabancı dil ders içeriklerimiz ve ders programlarımızla, müfredata uygun biçimde 4 beceriyi geliştirmeyi hedefleriz. Öğrencilerimizin (okuma-yazma-konuşma-dinleme) alanlarında tam yetkinliğe kavuşmasını hedefleyen çalışmaları, öğrencilerimizin kullandıkları uluslararası düzeyde ders kitapları ve yenilikçi eğitim teknolojileriyle destekleyerek uygularız. Öğrencilerin dil eğitimi web tabanlı dijital uygulamalarla ve proje bazlı kulüp dersleri ile pekiştirilir.

 Modern Diller (Almanca)

Marmara Bilge Okullarında öğrencilerimiz İngilizcenin yanında 3 ve 4. sınıflarda haftada 1 saat, ortaokul ve lise kademelerinde 2 saat zorunlu 2. yabancı dil dersi ile dil yeterliliklerini güçlendirerek, özgüveni yüksek ve dış dünyayla barışık bireyler olarak yetişmektedir.

Modern Diller Gelişim Karneleri ile 2. yabancı dil eğitiminin takip ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.