Bilgi Güvenliği

  BİLGİ GÜVENLİĞİ

Hizmet verdiğimiz alanlarda; yasal mevzuat şartlarının karşılaması, hizmet sunduğumuz kişilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde hizmet alması, hak ve yararlarının korunmasını sağlamak için Bilge Okulları  çalışanlarının bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşımaktadır.

Bilge Okulları  için bilgi, yukarıda açıklandığı gibi, çok değerli ve korunması gereken bir varlıktır. Kurumumuz hizmet sunduğu alanlarda; toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır . Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve hizmette olması Bilge Okulları’nın hizmet kalitesi, kesintisiz hizmet verebilmesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir.

Bilge Okulları kurulduğu günden bugüne kamuoyu güvenini kazanmış, çağdaş ve öncü bir kurum olarak faaliyet göstermektedir. Kendisine gösterilen bu güvenin sarsılmaması için bilişim teknolojilerini yakından takip etmekte, güvenlik ve teknoloji gereksinimi yüksek projeleri hayata geçirmektedir. Bu gelişim, artan güvenlik açıklarına ve bunun sonucunda da yeni tehditlere yol açacaktır. Bu aşamada, Bilge Okulları bilgi varlıklarını bilinçli ve sistematik olarak koruması ve yönetmesi çok önemlidir.

Bilge Okulları eğitim öğretim ve diğer kurumsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli
altyapıyı sağlamakta ve gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Teknoloji gelişmeler ve siber suçların getirdiği risk faktörleri sürekli değerlendirilmekte ve güncel tutulmaktadır.

Tüm çalışanlar ve paydaşlar, kurumumuzun bilgi güvenliği politikalarına uymakla yükümlü olup aykırı fiillerde bulunan kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kurumlara, ilgili yasal mevzuat, Bilge Okulları yönergeleri çerçevesinde gereken yaptırımlar uygulanacaktır.