2. Bilge STEM&MAKER Festivali 2022’de sizlerle yeniden buluşuyor…

BİLGE STEAM&MAKER FESTİVALİ NEDİR?
Festival öğrencilere hem bütünleşik hem de ayrı ayrı disiplinlerin arası uygulamaları göstererek öğretimde ve ” geleceğe yönelik” farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Festival ile öğrencilere STEM ve MAKER’a olan ilgilerini arttırmak ve bu alanda meslek seçmelerine katkıda bulunmak, bilimi / bilim insanını sevdirmek, toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve ön yargıları ortadan kaldırmak, bilim, teknoloji, toplum, çevre, birey arasındaki etkileşimi kavratmak hedeflenmektedir. Festival teknolojinin eğlence ve merak ile bütünleştirildiği bilim gösterileri, atölye uygulamaları ve proje/ ürün sunumlarından oluşacaktır.  Bu festival ile sadece çocukların değil aynı zamanda ailelerin de bilimin iş dünyasındaki uygulamaları hakkında farkındalık kazandıracaktır. STEM & MAKER Festivalinin temel işlevi bilim ve teknoloji ile halkı bir araya getirmek olacaktır. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız etkili bir bilim iletişimi kanalı oluşturmak ve STEM eğitimini ve MAKER kültürünü öğrenci ve ebeveynlerle buluşturmaktır.