5,6 ve 7. SINIF VELİLERİMİZE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Özel Marmara Bilge Koleji Ortaokulu 5. 6. ve 7. Sınıflara Yönelik Veli Bilgilendirme Toplantısını gerçekleştirdi.
“2021-2022” Öğretim Yılında yapılacak çalışmalar ve uygulamalar ile ilgili genel bilgilendirmeler yapıldı.
Eğitim Yöneticisi İnayet Bozkurt;
Tekrar, eskiden olduğu gibi öğrenci öğretmen ve velilerle buluşmanın, onların karşısında cam ekran olmaksızın bulunmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.
Okulumuzun öğrenciye sunduğu imkanlar, öğrencilerin hakları ve genel işleyişten bahsetti.
Diğer taraftan öğrencinin kendisinin kendisini kontrol etmesini sağlamak, sorumluluk çatışmasını yaşamamasını istediğini dile getirdi.
Sorumluluk sahibi çocukların topluma ışık tutan, ayakları üzerinde kolaylıkla duran bireyler olacağını belirtti.
Velilere ısrarla sorumluluk vermekten kaçınarak “ Biz Velilerimize Ödev Vermiyoruz. “ cümlesini kullandı. Buradaki amaç öğrencinin üstüne düşeni yaparak sorumluluk edinmesidir şeklinde ekleme yaptı.
Kitap okumanın öneminden bahsederek “İki Dönemde Otuz Kitap!” projesini anlattı. Türkçe Zümresinin bu konuda yoğun çalışmalar yaptığını ve bunlara ek olarak “Kitap Tahlili Dersinin” ders programa eklendiğini dile getirdi.
Amacımızın toplumda okuyan ve anlayan nesiller yetiştirerek vicdanı hür, milli değer ve servetlerine bağlı bireyler yetiştirmenin olduğunu söyledi.
Sonrasında derse giren öğretmenlerin sunumları ile ders kazanımları, hedefler, yapılması beklenen ve istenen durumlardan söz edildi.
Son olarak rehberlik birimiyle ilgili öğretmenimiz sunumunu gerçekleştirdi.
Sağlıklı, başarılı ve hayırlı bir dönem temennisi ile toplantıya son verildi.