Bilgeliler Topkapı Sarayı Gezisinde

           

         Bilge Ortaokulu Sosyal Bilgiler Zümresi olarak;  tarihimizi somut bir şekilde öğrenebilmesi, tarihi dönemlerin özelliklerini ve yaşanılan dönemi kavrayabilmesi, geçmişten günümüze kültürümüzdeki değişimi fark edebilmesi amacıyla 7.sınıf öğrencilerimiz için Topkapı Sarayı Müzesi’ne gezi düzenledik. Müzede I. Avluda Divan-ı Hümayun bölümü gezilerek öğrencilere divan toplantısı ile ilgili kısa bilgiler verildi ve padişahın toplantıyı izlediği kafes gösterildi. Osmanlı saatlerinin olduğu bölüm ve Saray Mutfağı bölümü gezdirilerek Osmanlı dönemine ait mutfak eşyaları incelendi. Babüssaade kapısından geçilerek II.Avluda Has Oda bölümünde kutsal emanetler, farklı dönemlere ve tarihi isimlere ait eşyalar gösterilerek geçmiş ve günümüz arasında köprü kurmaları ve değişimi fark etmeleri sağlandı. Padişahlara ait portrelerin olduğu bölümde farklı işlemelerle süslenmiş resimler incelendi. Tarihi yerinde öğrenmenin ve somut örnekler görmenin verdiği mutlulukla öğrencilerimiz dönüş yolunu tuttular.