DOĞANIN UYANIŞI VE BİYOÇEŞİTLİLİK PROJESİ E-TWINNIG SERÜVENİ

12/03/2021 de Coğrafya öğretmenimiz Yeşim TİRYAKİ ve öğrencilerimiz; Arda TATOĞLU, Busenur DEMİRCAN, Kübra KAYAAL, Mehmet Yağız BİNGÖL , Tunahan KÜÇÜK ile katıldığımız e twinning projesinde öncelikle, öğrencilerimizin doğanın uyanışı gözlemlerini sağlamak, ülkemizin farklı yörelerinin biyoçeşitliliğini görmek, çeşitli web 2 araçlarını kullanarak daha geniş kitlelere ulaştırmak ve en önemlisi öğrencilerimizin ülkemizin farklı bölgelerinden yaşıtları ile güzel dostlular kurmalarını sağlamaktı .Bu hedeflerde çıktığımız projemizde bir çok ortaklaşa çalışmalar yaptık. Okulumuzu temsil eden, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.