Konuşmacıların mazeretleri nedeniyle 30 Mart 2019  Cumartesi günü saat: 09.30 – 17.00 arasında yapılması gereken ELT Konferansımız 20 Haziran 2019 Perşembe günü saat: 09.00 – 17.00 arasında yapılacaktır.