MARMARA BİLGE OKULLARI ANADOLU LİSESİ MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİLMUN ‘18

 

         Marmara Bilge Okulları Anadolu Lisesi, 2017 – 2018 öğretim yılında  yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere çeşitli MUN konferanslarına katılarak vizyonuna yenilerini katmıştır. Uluslararası MUN Konferansı (Model United Nations), bir çeşit Birleşmiş Milletler simülasyonu olup, her yıl yüzlerce öğrencinin bir araya gelmesini sağlayan konferanslardır. Öğrenciler her ülkenin temsilci delegesi olurlar ve dünya sorunlarını masaya yatırarak çözüm yolları ararlar. MUN Konferanslarında kullanılan dil İngilizce’dir. Böylece öğrenciler dil gelişimlerine katkı sağlarlar. Delegeler sorumlu oldukları ülkenin çıkarlarını gözeten fikirler ve çözümler üretirler. Kişisel ve milli düşünceler dışında uluslararası düşüncelere de sahip olurlar. Ayrıca dünya meseleleriyle ilgili farkındalık yaratma ve uluslararası ilişkiler konusunda ortak akıl yürütme kazanımlarını  hedeflerler.

         Bu kez, MUN Konferansı, Marmara Bilge Okulları Anadolu Lisesi İngilizce bölümü tarafından kendi bünyesinde ‘’BİLMUN’18’’  adı altında mini MUN organize etmiştir. İngilizce konusunda yetkin, analitik düşünebilen ve araştırmacı öğrencilerin yer aldığı bu konferansta, 12 ülke delegesi tek bir komitede buluşmuşlardır. ‘’Sosyal, İnsani ve Kültürel (Social, Humanitarian and Cultural, SOCHUM.)‘’ komite başlığı altında, mültecilerin sosyal ayrımı, özellikle Myanmar ve Suriye’deki insani zulümler konusunu görüşmüşlerdir.

        Öğrencilerimiz, dünyaya karşı bakış açılarını geliştirmişler, uygulama yaparak demokrasi ilkesini pekiştirmişler, uluslararası ilişkilerde evrensel ve diplomatik bakış açısı kazanarak ülkelerin politikalarını öğrenmişlerdir.

        Marmara Bilge Okulları, yurtiçi ve yurtdışındaki prestijli okullarda  MUN Konferanslarına katılmaya devam edecek ve aynı zamanda önümüzdeki yıl dışarıya açılarak, ev sahibi okul görevini de  üstlenecektir.

 

MARMARA  BİLGE  ANATOLIAN  HIGH  SCHOOL

 MODEL UNITED NATIONS     BİLMUN ’18

         Marmara Bilge  Anatolian High School participated in various MUN Conferences, both domestic and abroad, during the  2017 – 2018  academic year  and added innovations to its vision. MUN is a kind of United Nations simulation, a conference that allows hundreds of learners to come together every year. Students become representative delegates of each country and seek ways to solve world problems. The language used in MUN conferences is English. Thus, students contribute to language development. Delegates produce ideas and solutions that take into account the interests of the country they are responsible for. They have international considerations besides personal and national thoughts. It also aims at raising awareness about  world affairs and collective reasoning about international relations.

         This time, the MUN Conference has been organized as a  mini MUN under the name of ‘’BİLMUN’18’’  by the  Marmara Bilge Anatolian High School English Department. In this conference where competent, analytical thinking and researcing students of English were involved, 12 delegates met on a single committee. Under the SOCHUM Committee headline, they discussed the social discrimination of refugees, particularly the humanitarian atrocities in Myanmar and Syria.

         Our students have improved their perspectives on the world, reinforced the democratic principle by practicing them, learned the politics of the countries by gaining a universal and diplomatic point of view on international relations.

         Marmara Bilge Schools will continue to participate in MUN conferences at prestigious schools both domestic and abroad, and will also host other schools next year.