Burs ve İndirim İşlemleri

ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLEMLERİ BURS ve İNDİRİMLER

ÖZEL MARMARA BİLGE KOLEJİ ORTAOKULU

     Ortaokul 5,6,7 ve 8. Sınıfa öğrenciler yapılan “ BİREYSEL KURUCU İNDİRİM SINAVI” ile alınırlar. Sınava girmek istemeyen aday öğrenciler sözlü yüzy üze görüşme ile akademik olarak ve okula kabul uygunluğu değerlendirilir. Uygun görülen aday öğrenci Müdür veya Müdür yardımcısı tarafından Öğrenci Kayıt Kabul Birimine bildirilir. Ancak bu öğrenciye BİREYSEL KABUL SINAV SONUCUNA göre indirim uygulanmaz.  (Öğrenciye varsa başka indirim haklarından yararlandırılır. Örnek: Sendika, Banka, Kurumsal Firma indirimi vb. gibi )

     5,6,7 ve 8 Sınıfa alınacak aday öğrencilere Müdür Yardımcısı gözetiminde/kontrolünde “ BİREYSEL KURUCU İNDİRİM SINAVI” uygulanır. Sınav sonucunda 6,7 ve 8. Sınıf aday öğrencinin elde ettiği NET SAYISINA göre, 5. Sınıflar aday öğrencisinde de DOĞRU SAYISINA göre aşağıdaki çizelgede yazılı bulunan  “KURUCU İNDİRİMİ” yapılır.

NET SAYISI ( 6,7 ve 8. SINIF İÇİN) KURUCU İNDİRİM YÜZDESİ
38-40 Net 100%
34-37 Net 75%
30-33 Net 50%
25-29 Net 40%
20-24 Net 30%

 

DOĞRU SAYISI ( 5. SINIF İÇİN) KURUCU İNDİRİM YÜZDESİ
38-40 Doğru 100%
34-37 Doğru 75%
30-33 Doğru 50%
25-29 Doğru 40%
20-24 Doğru 30%

  

ÖZEL MARMARA BİLGE KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

Anadolu Lisesine LGS Sınav sonucuna göre  “LGS BAŞARI BURSU” verilir veya Bireysel Kabul ve Kurucu indirim Sınavı sonucuna göre  “KURUCU İNDİRİMİ” yapılır. LGS Sınavına girmemiş ve Bireysel Kabul ve Kurucu İndirim Sınavına girmek istemeyen aday öğrenciler sözlü yüzyüze görüşme ile akademik olarak ve okula kabul uygunluğu değerlendirilir. Uygun görülen aday öğrenci Müdür veya Müdür yardımcısı tarafından Öğrenci Kayıt Kabul Birimine bildirilir. Ancak bu öğrenciye BİREYSEL KABUL SINAV SONUCUNA göre indirim uygulanmaz.  Öğrenciye varsa başka indirim haklarından yararlandırılır. Örnek: Sendika, Banka, Kurumsal Firma indirimi vb. gibi

1) LGS SINAV SONUCUNA GÖRE ( LGS Sınavına Giren Öğrenciler İçin)
Öğrencinin LGS Sınav Sonuç belgesindeki yüzdelik dilimine / Puanına bakılarak kontenjan dahilinde doğrudan aşağıdaki çizelgede yazılı bulunan “ LGS BAŞARI BURSU”

LGS YÜZDELİK DİLİMİ LGS BAŞARI BURSU ORANI
0,00-5,00 % 100 Burs ( Eğitim + Yemek)
5,01-7,50 % 100 Burs ( Eğitim)
7,51-12,00  % 85 Burs ( Eğitim)
12,01-15,00 % 75 Burs ( Eğitim)
15,01-20,00 % 65 Burs ( Eğitim)
20,01-25,00 % 50 Burs ( Eğitim)
25,01-30,00  % 40 Burs ( Eğitim)
30,01-50,00 % 30 Burs ( Eğitim)

                          Yüzdelik dilimi 50 üstünde olan öğrenciler % 25 Kurucu indirimi uygulanır.

2) BİREYSEL KABUL VE KURUCU İNDİRİM SINAVI SONUCUNA GÖRE (LGS Sınavına Öğrenci LGS sınavına girmemişse “ BİREYSEL KURUCU İNDİRİM SINAVI” uygulanır. Sınav sonucunda öğrencinin elde ettiği net sayısına aşağıdaki çizelgede yazılı bulunan göre “KURUCU İNDİRİMİ” yapılır.

 1. NET SAYISI KURUCU İNDİRİM YÜZDESİ
  38-40 Net 100%
  34-37 Net 75%
  30-33 Net 50%
  25-29 Net 40%
  20-24 Net 30%

   

  ÖZEL MARMARA BİLGE KOLEJİ FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ

Fen ve Teknoloji Lisesine LGS Yüzdelik Dilimi 0,00-15 Arasında olan öğrenciler kabul edilir. Bu öğrencilere Yüzdelik dilimlerine veya yapılacak olan kabul sınavına göre aşağıda yazılı buluna 2 farklı burs verilir.  LGS Sınavına girmemiş veya girmiş olup Yüzdelik Dilimi 15 ten daha büyük olan öğrenciler FEN ve TEKNOLOJİ Lisesi’ne kabul edilmez ANADOLU LİSESİ’ ne yönlendirilir. Ayrıca sınav girmiş olup yerleştirme puanı 350’nin altında olan öğrencilerde ANADOLU LİSESİ’ ne yönlendirilir.

1) LGS SINAVI SONUCUNA GÖRE :
LGS Sınav Sonucuna göre Yüzdelik Dilimi 0,00-10.00 arasında olan her öğrenciye kontenjan dahilinde aşağıdaki çizelgede yazılı bulunan “LGS BAŞARI BURSU ”

LGS YÜZDELİK DİLİMİ LGS BAŞARI BURSU ORANI
0,00-3,00 % 100 Burs ( Eğitim Öğretim+ Yemek)
3,01-6,00 % 100 Burs ( Eğitim)
6,01-8,50 % 75  Burs ( Eğitim)
8,51-10,00 % 50  Burs ( Eğitim)

 

2) BİREYSEL APPLY BFT KABUL SINAVI SONUCUNA GÖRE :

LGS Sınav sonucuna göre Yüzdelik Dilimi 10,01-15,00 arasında olan öğrenciler “BİREYSEL APPLY BFT KABUL SINAVI “ na alınır Kabul Sınavına giren her öğrenciye kontenjan dahilinde ve sınav sonucunda oluşan“ Yerleştirme Punanına” göre aşağıdaki çizelgede yazılı bulunan “ KURUCU BFT BURSU” verilir.

APLY BFT KABUL SINAVI
YERLEŞTİRME PUANI
KURUCU BFT BURSU ORANI
440-425 % 45 ( Eğitim)
424-400 % 40( Eğitim)
399-375 % 35 ( Eğitim)
374-350 % 30 ( Eğitim)