>ÇİFT DİLLİ ÖĞRETİM

ÇİFT DİLLİ ÖĞRETİM

Marmara Bilge Okulları, 2018-2019 Öğretim yılında bir ilki başlatıyor. Bu yıl ilk kez Anaokulu, 1. Sınıf, 4. Sınıf ve 5. Sınıflar eğitim süreci içindeki öğrencilerimiz ile “Çift Dilli Öğretim” e  adım atıyoruz.

Bir yabancı dili öğrenmek için ne kadar erken başlanırsa ve o dile ne kadar erken yaşta maruz kalınırsa o kadar iyi öğrenilir. Bu bakış açısı ve “Neden çocuğum konuşamıyor?” sorununun üstesinden gelebilmek için son yıllarda ülkemizde değişik kurumlarda ve Bakanlığımız aracılığı ile yurt dışında yaşayan Türk ailelerin çocukları için uygulanmaya başlanan çift dille eğitim sistemine okulumuz da 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılına başlıyor.

Ana okulundan itibaren hem kendi dili hem de İngilizce ile aynı anda eğitime başlayan çocuklar İngilizce dil becerilerini doğal yollarla geliştirme olanağına kavuşacaktır. Türkçe ve İngilizce dillerinde verilen konuları aynı anda takip edebilen, okuma-yazma becerileri gelişmiş, farkındalıkları olan bireyler olarak eğitim kademelerini tamamlama olanağı bulacaklardır.

Çift dilli öğretim,  öğrencilerin her iki dilde de düşünebilmelerine yardımcı olmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar,  çift dille eğitimin öğrencilerin zeka gelişimlerine olumlu katkılar sağladığını da ortaya koymuştur.

Bu nedenle Marmara Bilge Okullarında uygulanacak olan çift dilli öğretim,  Türk ve Yabancı öğretmenlerle yapılacak olup, öğrencilerimizin iki dili aynı anda doğal ortamında kullanabilme becerilerini geliştirecektir.

Öğrenciler işlenen konuları her iki dilde de aktif rol alarak kullanmaları sağlanacaktır.

Daha önce hazırlanan program çerçevesinde iki farklı dilde iletişim kurabilme becerisini derse aynı anda giren sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ile birlikte kazanacaklardır.

Marmara Bilge Okullarında yabancı dil eğitimi ve çift dilli öğretim programı Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework) doğrultusunda dört temel beceriye (okuma, yazma, dinleme ve anlama) dayalı olarak verilecektir.

Öğrencilerimiz, ana okulundan itibaren uygulanacak olan program çerçevesinde sene içinde oluşturdukları ürünlerini portfolyolarında koruyarak, sene sonunda velilerine sunum yaparak sergileyeceklerdir.

 Öğrencilerimiz tarafından yapılan sınıf içi çalışmalar ile ilgili olarak  velilerimiz düzenli olarak bilgilendirilecek, dil gelişimi ile ilgili detaylı bilgi verilecektir.

Uluslararası Sınav Yeterliliği
Öğretmenlerimizce düzenli olarak hazırlanan proje ve sunum bazlı sınıf içi ölçme değerlendirmelerin yanında öğrencilerimizin Cambridge ESOL tarafından her yıl düzenlenen ve yine Cambridge ESOL tarafından değerlendirilen Young Learners Exam (YLE) adı altında yer alan Starters ve Movers sınavlarına girmeleri de sağlanacaktır. Böylece İngilizce yeterlilik seviyeleri de uluslararası düzeyde belgelendirilmiş olacaktır.