E-Kütüphane

E-KÜTÜPHANE / ÜCRETSİZ  ve ERİŞİME AÇIK VERİ TABANLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERİTABANI VERİ  TABANI İÇERİĞİ
TÜİK Kütüphanesi Nüfus, yaşam, sağlık, eğitim, kültür, adalet, seçim, istihdam, tarım,madencilik, enerji, sanayi ve iş, bina-inşaat, ulaştırma, turizm, ticaret, maliye, milli hesaplar, fiyatlar gibi çeşitli alanlardaki istatistiklere kolayca ulaşabileceğiniz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun kuruluşundan bu yana istatistik alanında üretmiş ve basmış olduğu yaklaşık 4500 yayına tam metin olarak  erişebileceğiniz bir kütüphane
PubMed National Library of Medicine tarafından sağlanan en geniş tabanlı tıp ve sağlık bilimleri konulu veritabanıdır..Ayrıca OpenURL teknolojisi ile e-koleksiyonumuzdaki makalelerin tam metinlerini birbirine bağlayan link sağlayıcı ile kurumumuza özel sayfadan açık erişim  kapsamındaki ve abone olduğumuz veritabanlarında yer alan tam metin makalelere erişim sağlanmaktadır.
İSAM İlahiyat Makaleleri Veritabanı İlahiyat ve ilgili konularda tarama yapıp makalelerin tam metinlerine ulaşmanızı sağlayan İSAM hizmeti
TürkMedline : Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı Sağlık alanında Türkiye’de yayınlanan dergileri içeren bir veritabanıdır.
ULAKBİM Hukuk Veritabanı Türkiye’de üretilen süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki hukuk ile ilgili özgün araştırma ve derleme yazılarını elektronik ortamda depolamak, Hukuk literatürüne kolay, hızlı ve ekonomik bir biçimde erişilmesini sağlamak, Türk hukuk bilim insanına ulusal nitelikteki mevcut bilgileri sunarak çalışmalarına yardımcı olmak, Hukuk alanında ulusal düzeyde bibliyografik denetimi gerçekleştirebilmek, Araştırmalarda tekrarı önlemek, Uluslararası erişimi ve paylaşımı olanaklı kılmak, Dergilerin daha kaliteli ve sürekli yayınlanması için politikalar(kriterler) geliştirmek, Gelecekte dergi makalelerinin yanısıra aşamalı olarak bildiriler ve kitaplara da bilgisayar ortamında erişim sağlamak amaçlı oluşturulmuş 2010 tarihinden itibaren erişime açık veritabanı
ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı (MTBVT) 1992’den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye’de yayınlanan dergileri içermektedir.
ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı (SBVT) 2002 yılından itibaren Web’den erişime açık olan SBVT, ülkemizdeki sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı 18 ayrı konu başlığı altında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınları içermektedir. Veri tabanına giren dergiler uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen “Dergi Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda “SBVT oluşturma kurulu” danışmanlığında değerlendirilerek seçilmektedir.
ULAKBİM Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veritabanı (TVBBVT) Ülkemizde Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Hayvancılık ve Biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir. 2001 tarihinden itibaren veri tabanına girecek dergiler dergi değerlendirme kriterlerine uygun olarak belirlenmektedir.
ULAKBİM Tıp Veritabanı [Türk Tıp Dizini] 1996 yılından bu yana Web’den kullanıcıların erişimine açık olan Tıp Veri Tabanı, Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik vd.) alanında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır.Veri tabanı, sağlık bilimleri alanında çalışan araştırmacılara, konuyla ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanına giren dergiler, uluslararası standartlar ölçüsünde belirlenen “Dergi Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda, “Türk Tıp Dizini Kurulu” tarafından değerlendirilerek seçilmektedir.
ULAKBİM TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı (TDPVT) TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin ve TÜBİTAK-TÜBA-YÖK tarafından, üniversitelerde desteklenen sosyal bilimler alanındaki projelerin kesin raporlarını içermektedir. Proje raporlarına ULAKBİM kütüphanesinden erişilebilmektedir.


AÇIK ERİŞİM E-YAYINLAR

1) E-Dergiler

2023 Aylık Dergi
AB Postası
Acil Tıp Dergisi
Acoustics Research Letters Online
Adalet Dergisi
Agbiyotek-L Tarımsal Biyoteknoloji Aylık Haber  Dergisi – Agbiyotek-L Electronic NewsLetter
Ağrı Dergisi
Ahenk : Fikir Kültür Edebiyat Dergisi
Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Akademik Turizm Bülteni
Alternatives : Turkish Journal of International  Relations
Altyazı : Aylık Sinema Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Anafilya : Türkçe, Edeb., Kültür ve Sanat Dergisi
Anatolia antiqua = Eski Anadolu
Anatolia moderna = Yeni Anadolu
Ankara Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri  Dergisi
Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi
Araba Dergisi
Aralık:TMMOB ZMO Öğrenci Kolu Yayın Organı
Arka Plan:Uluslararası Politika
ASOMEDYA – Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın  Organı
A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture
Bakırköy Tıp Dergisi
Balkan Journal of Geometry and Its Applications
Bilgi : Sosyal Bilimler Dergisi
BilgiDünyası
BilimveTeknik Dergisi
Bizim Avrupa
Bizim Market : Alışveriş Kültürü ve Gıda Dergisi
British Dental Journal
BTHaber
Bulletin (New Series) of the American Mathematical  Society
Bütün Dünya
Chip
CİNE TARIM DERGİSİ
Çağdaş Fizik : Bilimsel ve Mesleki Dergi
Çağın Polisi Dergisi
Çalakalem
Designophy
Detay:Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi  Öğrenci Yayını
Dış Politika – Foreign Policy, A Quarterly of the
Foreign Policy Institute

Diagnostic and Interventional Radiology
Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Doğu Edebiyatı : Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fakültesi Dergisi
Dozkuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi
e-akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik
Bilimler Aylık İnternet Dergisi

e-avrasya : kültür, sanat, tarih, mitoloji
e-Journal of New World Sciences Academy
Economist
Ege Akademik Bakış : İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler  Dergisi
Ege Eğitim Dergisi : Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Dergisi                                  
Ege Mimarlık

EğirdirBahçe : Online Tarımsal Bilgi-Magazin Dergisi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama
Eğitimde Kuram ve Uygulama : Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi
Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar  Dergisi
EKEV Akademi Dergisi
Ekoloji : Üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli  çevre dergisi
Elektrik Mühendisleri Odası E-Dergi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Endokrinolojide Diyalog Dergisi
Endüstri Mühendisliği
Epilepsi Dergisi
Erciyes Tıp Dergisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Ermeni Araştırmaları                                         
Eurasia Journal of Mathematics, Science and  Technology Education

European Cultural Association
Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of  Philosophy
Fethiye : Aylık Fikir & Sanat Dergisi           
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 

Folklor and Mtyhology Electronic Texts
Fotografya
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Geometry and Topology
Glokom-Katarakt
Gökbayrak
GÜNCE – TÜBA Bülteni
Güncel Pediatri
GÜNSEL – Edebiy, ilmiy ve içtimaiy dergi
Hacettepe Matematik ve İstatistik Dergisi
Hacettepe Ortopedi Dergisi                               
Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni

Hacettepe Üniv. Çevre Bilimleri Dergisi
Hacettepe Üniv. Hemşirelik YO Dergisi                 
Hacettepe Üniv. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi
   
Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama  Merkezi Bülteni

Hacettepe Üniversitesi CTAD : Cumhuriyet Tarihi  Araştırmaları Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi
HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi
Issues in Science & Technology Librarianship
İç Denetim Dergisi
İlköğretim Online
İslami Araştırmalar Dergisi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
İTÜ Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
Journal of Biological& Environmental Sciences  (Uludağ Üniversitesi)

 

E- KİTAPLAR

 Anadolu Üniversitesi E-Kitapları
 Ankara Üniversitesi E-Kitapları
 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphane Müzesi
 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
Antalya Kent Müzesi Projesi PDF Yayınlar
 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları
 Celal Bayar Üniversitesi E-Kitapları
 Çevre ve Orman Bakanlığı E-Kitapları
 Devlet Planlama Teşkilatı E-Kütüphane
 Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği E-Kitapları
 Elektrik Mühendisleri Odası E-Kitapları
Forgotten Books    
 FreeBooks4 Doctors  
Google Kitaplar    
 Harran Üniversitesi İlahiyat Fak. E-Kitapları
HathiTrust Digital Library  
 InTech      
 International Educational Technology Conference
 International Silk Road Symposiums
 Islamic Manuscripts Collection
 İnşaat Mühendisleri Odası E-Kitapları
 İSMEK Yayınları    
 İzmir Konulu E-Kitaplar  
 Kalite Ofisi E-Kitaplar  
 Kültür ve Turizm Bakanlığı E-Kitap
 Maden Mühendisleri Odası E-Kitapları
Mardin Konulu E-Kitaplar  
 Milli Eğitim Bakanlığı E-Kitapları
 Open Library    
Project Gutenberg  
RAND Reports and Books  
 Rekabet Kurumu E-Kitapları  
 RTÜK E-Kitapları    
 Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu E-Kitapları
Sakarya İle İlgili Kitaplar  
 Sayıştay e-Kütüphane  
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı E-Kitapları
 TBMM Kültür ve Sanat Yayınları
 TCMB E-Kitapları    
 TEPAV E-Kitapları    
 The National Academies Press : Read more than 3,000 books online FREE
 The Online Books Page  
The Oxford Text Archive  
 The Strategic Studies Institute Publications
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası E-Kitapları
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu
 Türkiye İstatistik Kurumu E-Kitapları
Uysal – Walker Türk Öyküleri Sandı