Fizik-Kimya Laboratuvarı

FİZİK-KİMYA LABORATUVARI

Marmara Bilge Okulları Darıca Ana Kampüsümüzde bulunan Bilge İnovatif Ve Hibrit Öğretim Merkezi içerisindeki Laboratuvarlar  öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli bir işleve sahiptir. Laboratuvar ortamında öğrenciler, ilk elden somut yaşantılar geçirirler ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunması amacıyla planlanmıştır.  Laboratuvar fen bilimlerinde ki  karmaşık ve soyut kavramların öğretilmesinde etkili olarak kullanılarak dersi eğlenceli hale getirir. Laboratuvarın önemini bilen Özel Bilge Anadolu Lisemiz öğrencilerine yönelik Fizik-Kimya Bütünleşik , Biyoloji laboratuvarı olmak üzere iki ayrı laboratuvar vardır.

Fizik Laboratuvarı

Fen bilimlerindeki madde, ısı, sıcaklık, elektrik, ses, ışık, kuvvet ve hareket gibi konular, bu laboratuvar ortamında görsel sunumlarla desteklenerek deney düzenekleriyle öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmesi sayesinde daha kalıcı öğrenmeler hedeflenir.

Kimya Laboratuvarı

Hayatın her alanında var olan bileşimler, karışımlar, asit ve bazların özellikleri, çeşitli kimyasal reaksiyonlar bu laboratuvarda gerçekleştirilerek öğrencilerimizin bilimsel yöntemleri öğrenmesi ve neden – sonuç ilişkisi içerisinde bilgilerini yapılandırması sağlanır.