Eğitim Sistemimiz

EGİTİM SİSTEMİMİZ 

Bilge Okulları Anaokulunda; çocuklarımızın bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyen bir eğitim ortamı hazırlanmıştır.  0–6 yaş aralığı; çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişimlerinin %70’ini tamamladıkları insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini yaşamın temelini oluşturur. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu bu süre içinde kazanılan davranış biçimleri tüm yaşam boyunca devam eder. 

Bilge Okulları olarak anaokullarımızda, uzman eğitimci kadromuzla  2018-2019  eğitim öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Anaokulumuz 3-6 yaş çocuklarımıza yarım gün ve tam gün eğitim vermektedir. Hafta için her gün yaş gruplarına uygun İngilizce derslerine paralel, hafta Uygulamalı branş derslerimiz Müzik, Görsel Sanatlar, Yaratıcı Drama, Satranç, Spor ve Dans (modern, dans, bale) branş dersleri ve özel aktivitelerle zenginleştirilmiştir.   Bu amaçla anaokullarımızda High /Scope eğitim modeli, Çoklu Zeka, Montessori eğitim sistemi, Proje tabanlı eğitim ve  Değerler eğitimiyle interaktif eğitimi hedef alarak görerek, yaparak, yaşayarak deneyerek öğrenci merkezli kaliteli eğitim yöntemleri uyguluyoruz. Programda öğrenciler sadece öğretmeni karşıdan seyredip dinleyerek öğrenme yerine, mümkün olduğunca beş duyularını kullanarak, hareket edip araştırarak, keşfederek ve tartışarak, yaşayarak öğreniyorlar.    Bu bağlamda öğrencilerimiz kendini özgürce ifade eden Atatürk ilke ve devrimlerine saygılı, çevresini sorgulayan, düşünen, mutlu, doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşmuş paylaşmayı bilen, arkadaşlarının haklarına saygılı, uygar çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen, bunu amaç  bireyler olarak yetişmektedir.