Yabancı Dil Eğitimi

YABANCI DİL EĞİTİMİ

 

Bilge Anaokullarımızda birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak seçmeli Almanca öğretilmektedir.

İNGİLİZCE PROGRAMI

      Anaokulumuzda hafta içi her gün yoğun İngilizce eğitimi verilmektedir. Dili öğretirken SL (structured language) CLIL (content and language integrated learning) ST (Story Telling) programlarına uygun bir eğitim yürütmekteyiz. Bu programlar oyunlar, şarkılar, mutfak eğitimi (cooking), sanat etkinlikleri (art & craft) uygulamaları ile gerçekleştirilmektedir. 

 Amaçlarımız 

  • Öğrencilerin yabancı dili sevmeleri,
  • İngilizce dinleme ve konuşma yetilerini kazanmalarını sağlamak.
  • Yönergelere karşılık verebilmeleri,
  • Öğrendiklerini aileleriyle paylaşımda bulunabilmeleri,
  • İngilizceyi günlük yaşantılarında kullanabilecekleri düzeye getirebilmeleridir.

 

İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMI

    Okulumuzda Almanca dersimiz eğitim-öğretim programımız anaokulu sınıflarında haftada birer saattir.Eğitim sistemimizde kullandığımız metotlar öğrenci merkezli, onların gerçek kimliklerini, yeteneklerini özgürce açığa çıkarmalarını sağlamayı hedefler.

      Amacımız, öğrencilerimizin öğrendiklerini kendi yaşamları ile ilişkilendirebilmeleri ve dili müzik, oyun, şarkı, tekerleme ve aktivitelerle sevmeleri ve kendilerini geliştirmeleridir.