Hedeflerimiz

  HEDEFLERİMİZ

Gelecekte Türkiye başta olmak üzere tüm Dünya’nın  ihtiyaç duyduğu iş gücündeki  becerilerin,  teknoloji kullanımının,  bilgi yetkinliğinin, öğrenme istekliliğinin, problem çözme yeteneğinin , işbirliği, takım çalışması, değişime kolay adapte  olabilme yetilerinin  geliştirilmesi ve eğitim ve öğretimin üretimi kesintiye uğratmayacak sanal öğrenme platformları üzerinde uygulanması Marmara Bilge Okulları’nın ana ilkesidir. Eğitim Modelimizle biz bugünü değil geleceği şekillendirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla okulumuzda BİLGETTO Koordinatörlüğü altında STEAM, MAKER, ROBOTİK UYGULAMA, KODLAMA EĞİTİMİ,  BİYO İNOVASYON, SANAL GERÇEKLİK ve ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK çalışmalarına yönelik laboratuvarlar ve Uygulama Atölyelerini hızla öğrencilerimizin hizmetine sunmak üzere hiçbir yatırım ve teknoloji transterinden  kaçınmıyoruz.

Yaptığımız yeni ders dağılımları ve ders programları ile Robotik ve Kodlama Eğitimi, STEAM ve MAKER uygulamalarınıkeyifli, uygulamalı ve öğrenmede kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz.