MAKER ATÖLYESİ İlkokula başlayan çocukların %65’inin üniversiteden mezun olduklarında bugün var olmayan bir işi yapacağının, elimizdeki araçlarla onları artık geleceğe hazırlayamadığımızın farkında mısınız? Maker kelime olarak yapan, üreten kişi olarak tanımlanıyor. Genel olarak teknoloji ve üretim teknolojilerini kullanarak üretim kültürü çevresindekilere ise Maker deniyor. Maker  özellikle çocuklara bu üretim kültürünü aşılamak, onlara kodlama, tasarım, mekanik,…

 EĞİTİM FELSEFEMİZ Eğitim Felsefemiz: Eğitim felsefemiz John Dewey’in temel anlayışına dayalı geliştirilen “İlerlemecilik” Buna bağlı olarak; Yaparak-yaşayarak öğrenen, Problem çözme becerisi gelişmiş, İşbirliği yapmaya yatkın, Demokratik tutum ve anlayışa sahip, Okulla gerçek yaşam ilişkisini kurabilen, bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir. Öğrenme Kuramımız: Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencinin bilgiyi kendisin oluşturduğu “Yapılandırmacı” bir anlayışa sahibiz. Bu paralelde her öğrenci farklı bir dünya olarak görülmekte ve Çoklu Zekâ…

KODLAMA ve ROBOTİK Niçin Kodlama ve Robotik Yaratıcı düşünme, yeni fikirler bulma, liderlik, sorumluluk, sosyal öğrenme yolları ve işbirlikçi çalışma becerilerini kapsayan kodlama ve robotik eğitimle, çocuklara kodlama mantığının öğretilmesini amaçlamaktayız. Kodlama nedir? Küçük yaşta kodlama eğitimi almak çocuğun bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştiriyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdemir’e göre, kodlama bilen bir…

K12NET OKUL OTOMASYONU

K12NET OKUL OTOMASYONU K12net Sisteme Giriş için tıklayınız>> Sayın Velimiz, K12NET Öğrenci Bilgi Sistemi Bilge Okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimleri ile ilgili çok kapsamlı bilgi içeren bir veritabanıdır. K12NET sadece veliye değil öğrenciye de açık olan bir sistemdir. Bu sayede öğrenciler de kendi durumlarını yakından inceleyebilme ve çalışma disiplinini oluşturabilme olanağını elde eder.  K12NET Veli…

HABERLER

 HABERLER