OKUL MÜDÜRÜNDEN

  
 
         Saygıdeğer Velilerimiz,     
         Çocuklarınıza yön verecek yenilikçi, çağdaş, aydınlık ve modern eğitim anlayışıyla,donanımlı, güçlü kadrosuyla Marmara Bilge Okulları yönetici ve eğitimcileriyle 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında sizlerle birlikteyiz.
21 yıldır MBO (Marmara Bilge Okulları); Atatürk ilke ve İnkılaplarına olan bağlılığı, köklü kültürü, sağlam yapısı; deneyimli, alanında yetkin öğretim kadrosu, kurumsallaşmış kimliği ve örnek bir kurum olma özelliği ile Türkiye Cumhuriyetine aydın, çağdaş, çok yönlü becerilerle donanmış, mutlu ve kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştirmeye devam ettirmektedir.
          Türk Milli Eğitim ilkelerine uygun, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı eğitim-öğretim vermenin yanı sıra zenginleştirilmiş akademik programı ile öğrencilerimizin zihinsel,bedensel, ruhsal, sosyal gelişimleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak yetişmeleri, özgüvenleri yüksek, donanımlı, teknolojiye yakın, sanatsal ve sportif faaliyetlerin en az birine ilgi duyan ve yabancı dili etkin kullanabilen bireyler olarak toplumda yerlerini almalarını
hedefliyoruz.
         Marmara Bilge Okulları olarak yabancı dil eğitimimizde; öğrencilerimizin çağdaş dünya ile iletişim kurabilmelerini sağlamak, dili etkin olarak kullanacakları ortamları hazırlamak ve öğrenmeyi kalıcı kılmak esastır. Öğrencilerimiz, İlkokul 1 Sınıfta başlayan yoğun bir İngilizce öğretimi yanında yine 1.sınıfta ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi almaya başlarlar.
        Tam öğrenme modeline uygun bir öğretim vermek için ölçme değerlendirme sistemine önem verirken, okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten öğrenciler yetiştirmek adına drama ve zeka oyunları atölyeleri, Erasmus Plus projeleri, Kod Yazma ve Web Tasarım çalışmaları, Bilim Proje çalışmaları ve Sanat fuarları, eğitim gezileri, ulusal ve uluslararası sınavlar ve yarışmalarla da öğrencilerimizi destekleyip, yönlendirmekteyiz.
        Öğrencilerimizin gelişimlerini izlemek amacıyla sadece akademik değil; aynı zamanda sosyal ve duygusal alanlarda da destek verilmektedir. Bu anlamda rehberlik birimlerimiz kayıt öncesi ve eğitim-öğretim süreçlerinde bire bir testler ve gözlem, sonrasında da değerlendirme yaparak öğretmen ve velilerimiz ile sonuçları paylaşıp öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktadırlar.
       Sizleri; büyük Marmara Bilge Okulları Ailesinin bir parçası olarak, geleceğin mutlu ve başarılı bireylerini yetiştirerek, aydınlık geleceğimizi birlikte, el ele inşa etmek üzere aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

                         
                  Türker GEDİK
  MBO Genel Koordinatörü
                             ve
                Okul Müdürü