VELİLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Okul akademik anlamda üzerine düşen tüm görevleri kusursuzca yerine getirse bile, çocuğun başarısı için bu yeterli değildir. Öğrenci davranışlarında ve disiplin konusunda ailelerin etkisi en az okul kadar önemlidir. Çocuğu daha iyi tanımak, onun isteklerini keşfetmede aileyi bir adım öne çıkarır. Okul ile çocuk arasında köprü görevi gören aile, hem okulun akademik kadrosundan destek alarak hem de çocuğa destek olarak başarılı bir geleceğe adım atmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda ailelerin istek ve beklentisinin de okul tarafından yerine getirilmesi ya da öğrenci üzerindeki kontrolü de yine bu işbirliğine bağlıdır. Okul ve aile sürekli iletişim halinde olursa süreç yapıcı yönde ilerler ve öğrencinin potansiyeline ulaşması kolaylaşır. Ailelerin evde çocukla ilgili rollerini netleştirmeleri de bu işbirliğinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar.

 

 Pozitif bir iletişim ve işbirliği…

Destekleyici bir ilişki kurulup, pozitif yönde bir iletişimle bu işbirliğinde en büyük desteği çocuğun kendisi sağlayabilir. Ona fayda sağlayacak tüm süreç anlayabileceği şekilde çocuğa açıklanırsa ve iletişim konusunda korku duymadan paylaşımcı olması öğütlenirse bu ilişki çok daha sağlıklı ilerler. Bir sorunla karşılaştığında onu çözme konusunda çocuğa yardımcı olmak, onu çalışma konusunda teşvik etmek okul başarısı için olmazsa olmazdır.

Ailelerin üzerine düşen en önemli görev...

Okulda öğrenciye kazandırılan davranışlar ve alışkanlıklar evde aile tarafından pekiştirilmezse zamanla kısa zamanda unutulabilir. Ailelerin evde sağladıkları ortam ve koşullar en az okulda sağlananlar kadar önemlidir. Çocuğa çalışabileceği bir alan yaratmak, baskıcı olmamak koşuluyla ödevlerini kontrol etmek, derslerini evde pekiştirmesine yardımı olmak, zorlandığı derslerde farklı yollar göstermek, gerekirse öğretmeniyle iletişime geçip çözüm yolları istişare etmek öğrenci başarısı için idealdir.

Marmara Bilge Okullarında eğitimde anne babanın rolü konusunda bilgilendirmek amacıyla yıl içerinde çeşitli aktivite ve seminerler planlanmaktadır.  Gerçekleştirilecek veli seminerlerimize tüm velilerimiz ücretsiz olarak katılabilir.

Velilere yönelik etkinlik takvimini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.