BİLGE KOLEJİ’NDEN ÖRNEK MODEL / BÖLGE HABER GAZETESİ 23 MART 2017

                                                                                

         Bilge Koleji Türkiye’deki özel okullara rol model olabilecek uygulamayı başlatıyor: “Öğrenme Süreçlerinde Bütünsel Uygulama, Öğretim 5.0” 

            1997-1998 Öğretim yılında Gebze’de eğitim öğretim vermeye başlayan Bilge Okulları 2013 yılında Darıca’da bulunan 15000 m2 kapalı alan kapasiteli ana yeni yerleşkesi, 2015-2016 Öğretim yılında açtığı Gebze Anaokulu ve TOSB Anaokulu ile büyümesini sürdürmüş ve bölgemizin en önemli eğitim kurumlarında birisi haline gelmiştir.

             Bilge Okullarının Genel Koordinatörü Türker GEDİK 2017-2018 Öğretim hedefleri ile ilgili gazetemize verdiği röportajda çok önemli paylaşımlarda bulundu.

          “Öğretim 5.0 nedir? Bilge Okulları olarak niçin gereksinim duyduk? Biz  mevcut eğitim program ve müfredatlarının Endüstri 4.0’ı var eden teknolojiler ve buna bağlı olarak gerek duyulan yeni beceriler açısından gözden geçirip yeniden şekillendirmeye, yenilenemeye mecbur olacağı öngörüsü ile  Endüstri 4.0 erişmeyi öğretim stratejimizin olmazsa olmazı kabul ettik. Daha stratejik bir yaklaşımla « Öğretim 5.0»  sloganıyla eğitim ve öğretimdeki tüm süreçlerde klasik yaklaşımlar revize ederek nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0’ın ihtiyaçları doğrultusunda bir  yeni bir eğitim modeli yani «Öğrenme Süreçlerinde Bütünsel Uygulama :Öğretim 5.0 » kurguladık. Endüstri 4.0 ‘ın ihtiyaç duyduğu iş gücündeki becerilerin, teknoloji kullanımının, bilgi yetkinliğinin, öğrenme istekliliğinin, problem çözme yeteneğinin, işbirliği, takım çalışması, değişime kolay adapte olabilme yetilerinin geliştirilmesi ve eğitim ve öğretimin üretimi kesintiye uğratmayacak sanal öğrenme platformları üzerinde uygulanması Eğitim 5.0 ‘ın ana ilkesidir. Öğretim 5.0 ile biz bugünü değil geleceği şekillendirmeyi amaçlamaktayız. Eğitim 5.0 Uygulamamız bilgeakademi, bilgetto, bilgetoplum, bilge strateji ve bilgekültür olmak üzere beş ana başlıkta topladık. Bu beş başlık altında yapacağımız ve yapılmaya başlanan çalışmalar şunlardır.

BİLGEAKADEMİ
Öğrenme Destek ve Eğitim Tasarımları
Zorunlu Etüt Programı
Mentör Öğretmen Modeli (Her öğrenciye 1 Danışman öğretmen)
Web Tabanlı ve Bulut Destekli Zengin Ders İçeriği Geliştirme Platformu
Alternatif Potansiyeller Eğitimi
Çoklu Dil Kullanım Beceri Geliştirme Programı
Öğrenme Süreçlerini Analiz ve Değerlendirme Sınavları
Çoktan Seçmeliden Açık Uçluya Geçişte Soru Oluşturma Sistemi

BİLGETTO
Bilge  Eğitim Teknolojileri Transfer Ofisi
Online Eğitim / Öğretmenim Evimde Uzaktan Erişim Tabanlı Öğretim
Kodlama Eğitimi
Robotik Eğitimi ve Robotik Uygulamaları
Biyomimetik – BİTEM Çalışmaları
Tasarım Odaklı Proje ve Oyun Atölyesi

BİLGETOPLUM
Toplumsal-Bireysel Gelişim Uygulamaları
Anne-Baba Okulu ( Bilinçlendirme , – Etkileşim / Aidiyet Geliştirme ( Öğretmen-veli-Kurum,  Mentör Veli )
Bilge Günleri ( Farkındalık Oluşturma, – Fikir ve İş Geliştirme,  Düşünce ve Eğlence Etkinlikleri)
Sosyal Sorumluluk Projeleri (Aylık dönemlik Sosyal Sorumluluk proje Uygulamaları)
Kariyer Yönlendirme ve Geliştirme

BİLGESTRATEJİ
Yönetimde Ortak Akıl Uygulaması
Kurumsal Dinamizm ve Akreditasyon
Çalışanlarımıza  Yönelik Yetkinlik Arttırma / Deneyimleme ve Gelişim Programları
Kurumsal Stratejik İşbirlikleri ve Proje Geliştirme

BİLGEKÜLTÜR
Herkes için Kültür Sanat ve Spor
Hafta Sonu Etkinlikler
Hobi, Beceri ve Bedensel Gelişim Arttırıcı Kurslar
Sportif Aktiviteler
Geziler / Sergi / Konferans/ Seminer / Söyleşi

Yine bu öğretim yılında Bilişim Garaj Akademisi ile yaptığımız anlaşma ile anaokulları, ilkokul ve ortaokulda derslerimize yazılım kodlama öğretimini de ekledik. Kodlama öğretimini ülkemiz adına, gelecek için önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Kodlama 21. yüzyıl becerilerinden; yaratıcılık, problem çözebilme, eleştirel düşünebilme, işbirlikçi çalışma gibi önemli becerilerinin kazandırılması açısında önem arz etmektedir.