Teknoloji Transfer Ofisi

 BİLGE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TRANSFER OFİSİ (BİLGETTO)

Marmara Bilge Okulları Teknoloji Transfer Ofisi; eğitim öğretim faaliyetlerinin teknolojiye dayalı olarak verimli, hızlı bir şekilde yürütülmesini ve  ihtiyaç duyulan teknolojik altyapının  sağlanması yönünde faaliyet göstermektedir. Teknoloji Transfer Ofisinin temel amaçları:

  • İçerik olarak, öğretmenlerin branşları için uygun olacak uygulama ve programlar seçmek,
  • Öğretmenlerin kullanacakları uygulamalar üzerinde ders öncesinde tecrübe edinmeleri ve uygulama yapmalarını sağlamak
  • Öğretmenler teknolojiyi nasıl kullanacaklarına ve  teknolojiyi derslerine entegre etmelerine yardımcı olmak,
  • Okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iş birliğini, bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirmek,
  • Öğrenme ortamlarını, eğitimsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek; böylece eğitimin kalitesini artırmak,
  • Bilgi teknolojisi araçlarını her kademdeki öğrenme ortamlarına entegre etmek,
  •  Her öğrenciye eğitim hayatı boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına (bilgi kaynaklarına) ulaşma imkanı sağlamak, • Doğru zamanda ve doğru yerde , doğru bilgi teknolojisi aracı kullanım yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak,
  • Bilgi Teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma , problem çözme ,bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğretmek,
  • Okul yöntemlerinin veri tabanları, kelime işlemci, sunum yazılımları vb. bilgi teknolojilerini kullanarak idari işlerin kolaylaştırılmasını ve daha etkin hale getirilmesini sağlamak.